HAARP sekcia

Úvod k HAARP
Mapa při Gakone
HIPAS
Z médií
 

HAARP sekcia

Co je to HAARP
Proč Aljaška?
Program HAARP
Z historie
Hodnota
Unikátnost
Kdo HAARP tvoří
Výzkum ionosféry
IRI a význam
 

HAARP sekcia

Záhadné HAaRP
Pro a proti
Film Jesseho Venturu
Japonské neštěstí
Nejasnosti webu
Závěr
 
 

 

HAARP pro a proti

Každé verzi, buď že je to tajná americká zbraň, nebo jde jen o opravdu výzkumné středisko, nahrává několik věcí, detailů a důkazů. Na každou stranu je možné se přiklonit, protože přináší něco, co může znamenat jednoznačný důkaz. Známe tedy dvě možné verze ubírání se myšlení lidí, dva verze odůvodnění smyslu a činnosti zařízení a celkově tedy dvě verze, které celou věc a její záhadnost vysvětlují. Alespoň v této míře jsou to: více...

 

Reklama

Sháníte nějakou hypotéku?

Zepjtejte se na online poradně, nebo si počtěte na Magazínu o Praktickém životě, případně zkuste rady.

Účetní programy AdmWin

Provázaná fakturace na zakázky a sklady, účtenky, prodejky, nabídky, objednávky, poptávky. 
 

 

HAARP info
Z historie:
Vysokofrekvenční aktivní polární výzkumný program známý jako HAARP má sídlo v Gakone na Aljašce. Existuje silné spojení ionosférické výzkumu v zařízení HAARP a množství problémů, které pvplyvňujú náš každodenní život. Při výzkumu je možné používat lodě, letadla a různá zařízení, která jsou iz jiných míst schopné měřit ionosférou. Rádiové signály protkávají celý svět. Ty s vyšší frekvencí se používají v satelitní komunikací, v navigačních systémech GPS a podobně. Aby se signál spojil se satelitem, musí projít právě ionosférou. Výkon a spolehlivost těchto systémů může být negativně ovlivněna právě procesy v obloze a různými prvky jako je scintilace, počasí, nebo takzvaná Faradayova rotace.

Výzkum lze charakterizovat jako aktivní výzkum v přírodě přinášející objevy a významně rozšiřuje znalosti. Eventuálně pomůže při vývoji užitečných technologií a aplikací, jakož i může dopomoci k vylepšení výkonnosti některých systémů.
Když padalo na Newtona jablko, možná myslel i na pohyb nebeských těles. Nakonec k nim i připravil rovnice, zpracovávající oběžné dráhy planet Sluneční soustavy. Tehdy jeho výzkum ai nemohl předvídat, že je počátkem pozdějších přímých objevování a letů do vesmíru. Ale byli to i jiní vědci, jako například chemici F. Sherwood Rowland a Mario Molina, kteří studovali katalytické vlastnosti halogenových sloučenin ve fotochemické reakci. Zkoumali chemické reakce a oblohu na zemi, dospěly k závěru, že chlorfluoruhlovodíky vypouštěné na zemi narušují vrstvu ozonu ve stratosféře, který nás chrání před škodlivými ultrafialovým zářením a tento úpadek ozonu také výrazně zvyšuje riziko rakoviny kůže spolu s dalšími možnými vážnými onemocněními. Šlo tehdy o období, kdy se freony běžně používaly ve sprejích a chladírenských zařízeních, v klimatizačních a pod. Tyto vědecké závěry byly významně přijaty průmyslem celého světa, omezily vývoj a používání škodlivých látek a současně se spustilo několik výzkumů zaměřených na měření v stratosféře. Podařilo se tak zjistit, že Rowland a Molina měli pravdu, ba co víc, tento jev se děje mnohem rychleji, než oni předpokládali. Svět reagoval postupným absolutním zákazem používání freonů již v roce 1978, ale žádné výsledky nebyly viditelné. Vzhledem k tomuto objevu byla v roce 1995 udělena Rowland a Molino Nobelova cena za chemii. Toto je příklad toho, jaký významný přínos může přinést již základní vědecký výzkum lidstvu.

Před dvaceti lety bylo podle předních vědců v oblasti výzkumu ionosféry nezbytné konzultovat cíle a přišla myšlenka založit zařízení HAARP. Špičkoví vědci špičkového výzkumu by tak mohly společně zapojit do výzkumného programu HAARP a i do jeho vzdelávačno-informačních aktivit. Následně je používán na zajímavé výzkumy a pravidelně produkují objevy z oblasti ionosférické fyziky. Ty se objevují také v časopisech Journal of Geophysical Research, Geophysical Research Letters, a Radio Science. Od spuštění výzkumu v HAARP v roce 1999 již bylo více než stovka prací a objevů opravdu publikovaných v odborných časopisech. HAARP se účastní i na výroční vědecké konferenci, které obsahují i ??zasedání věnované ionosférické interaktivnímu výzkumu, včetně těch, které sponzoruje Americká GEOCOMPLEX Unie jednající se každý rok na podzim. Účastní se i Mezinárodní unie Rádiových věd (ursi) každoročně v lednu.

Cílem HAARP je prozkoumat a pochopit přírodní jevy vyskytující se v zemské ionosféře av okolí Země. Tento výzkum má výraznou hodnotu pro další aplikování při vývoji a práci s komunikačními a navigačními systémy. Menší výzkumy se zabývají zkoumáním využívání nízkých frekvencí pro komunikaci pod vodou. Cílem všech prací v HAARP je poznání. Přestože nám historie svědčí o mnoha objevech, stále je co objevovat a nejednou se něco objeví jen náhodou.Obsah oficiálních textů a fotografii, oficiální stránky zařízení HAARP http://www.haarp.alaska.edu Obsah vlastní, názory, vlastní zpracování, dizajn a myšlenky © HAARP.cz © All right reserved 2010/2011 - stránky nejsou oficiálním zdrojem informací. Jakákoliv další neoprávněná distribuce je zakázána.